KUNSTBLOGG sistan

4. okt, 2015

Tabellene er utarbeid med bakgrunn i tildelingslistene for fylkets kunstnarstipend og KUBES utstilling/innkjøp

4. okt, 2015

Jamt over er det rundt 30 søknader til fylkeskunstnarstipenda kvart år.

4. okt, 2015

UTAN VATN DØYR TREA

Fylket sitt kunstnarstipend er ei viktig ordning. Ordninga vart oppretta i 2008.

 

Men fungerar ordninga etter hensikta? Korleis vert ordninga forvalta? Kven sit med kunstmakta? Kven får stipend? Kven søker? Kven får avslag? Kven er inne ? Kven er ute? Kven er ven med kven? Kva skjer med kritiske røyster? Kven sit med makt og posisjonar? Kvar er "navlen og kunstpunktet" i fylket vårt? Korleis fungerar kunstmiljøet i Møre og Romsdal.... eigentleg?

 

Ei oversikt viser at frå 2008 til 2015 har det visuelle kunstfeltet motteke vel 1,5 millionar i stipendkroner. Vel 1 million kroner har gått til 7 kunstnarar ...6 har motteke sipendet 2 gonger og 1 har fått stipendet heile 3 gonger..

500.000 er fordelt til 11 kunstnarar som enkeltstipend. Her finn ein 6 seniorkunstnarar ( født før 1960)...som har fått dei minste stipendtildelingane....totalt 230.000 til saman.

 

Ein kan undre seg over mangt og mykje i alle fag. Men inhabilitet og kameraderiet i kunstmiljøet trur eg tek kaka. I eit så lite miljø som det visuelle fagfeltet i vårt fylke vert dette svært synleg...alt ligg og flyt godt synleg i overflata!

Kvifor er visuelle kunstnarane så utruleg stille? Sjøl om vi vert ramma av fagleg urett, utarming og uverdig behandling er vi
stille stille stille!

Utan vatn døyr trea.