4. okt, 2015

TAL OG STATISTIKK- EI UTFYLLANDE HISTORIE

Jamt over er det rundt 30 søknader til fylkeskunstnarstipenda kvart år.