4. okt, 2015

VISUALISERING AV TILDELINGAR

Tabellene er utarbeid med bakgrunn i tildelingslistene for fylkets kunstnarstipend og KUBES utstilling/innkjøp