"HUS" serie. Grafikk / replikker / handkolorert 2013

 

”Det er viktig å ha en forskende og eksperimentell holdning til det å arbeide med kunst, og bryte grenser i nyskapende retning”.PÅ GRUNN AV SYKDOM HAR JEG HATT SVÆRT LAV FAGLIG AKTIVITET

FRA 2012 OG FRAM TIL NÅ 2014. CV er ajourført 30.04.2014

 

CURRICULUMVITAE

Medlem av:

Norske billedkunstnere

Norske Grafikere

Billedkunstnerne Møre og Romsdal, assosiert medlem

Nordnorske Billedkunstnere, assosiert medlem

Postboks 97,6449 Farstad / Norge

Telefon 71 26 98 10 / Mobil 0047 971 60 557

E-post sistan@online.no

www.sisselstangenes.com

 

 

CURRICULUMVITAE

 

Sissel Stangenes. Postboks 97, 6449 Farstad.  Født 080851 / Rødven i Romsdal.

sistan@online.no / www.sisselstangenes.com Mobil 97 16 05 57/    Mail: sistan@online.no /  FACEBOOK

Medlem av: NBK, BKMR, NG, NNBK assosiert..

 

utdanning

2004 - høst

SMB hospitant ved Høgskolen i Molde / data / Web

1990 - høst

Akademia Minerva, Groningen, Nederland. Utvekslingsstudent.

1987- 1991

Vestlandets Kunstakademi, Bergen, grafikk

1985- 1987

Statens Høgskole for Kunsthandverk og Design, Bergen

 

SEPARAT UTSTILLINGER, juryert / invitert

2013

 

«Før eg står opp», Rauma Kulturhus

2012

EXILE    III

Stadsbiblioteket Uppsala, Bokrelease, Sverige

2010

 

Synnøve Solbakken , Bjørnsonfestivalen/ Nesset prestegard

2007

 

Hommage Hildegard von Bingen , Pilgrimsdager på Dovrefjell

2004

EXILE II

Pilgrimsdager på Dovrefjell

2003

EXILE I

Dei nynorske Festspela, Åsentunet, Ørsta

1999

 

Jazzfestivalutstiller, Kunstnersenteret Møre og Romsdal

1998

 

Vårsøgdagan, Surnadal Kunstforening

1994

 

Festspillene i Nord Norge, Harstad.

1993

 

 

Debutantutstilling, Kunstnersenteret, Møre og Romsdal Molde.  

 

 

ANDRE SEPARATUTSTILLINGER / utvalg

2011

 

Synnøve Solbakken , Ulsteinvik Kunstlag

2011

 

Synnøve Solbakken , Ørsta Kunstlag

2009

 

 Vintersonetter, GALLERI © COPYRIGHT

2008

 

Langsetter vegen Molde Kunstforening, Molde

Temautstilling om rus, virkelighetsflukt og avhengighet

2007

 

Makt og avmakt, Galleri Barbara, Sunndal Kulturhus. Temautstilling for Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) i samarbeid med LMS avd. Surnadal og Sunndal Kunstlag

 

 

EGENPRODUSERTE KUNSTPROSJEKT

2013 – 2012 HØYRE FARGE SJÅ EIN LYD - KUNST FOR SMÅ BARN 0-3 år

vandreutstilling barnehager Møre og Romsdal

 

2012 EG ER EIT HUS, laugsprosjekt DKS/ KUBE, barne - og ungdomskoler Møre og Romsdal

2012- 2007 KRYPEHUS MED LYDBASSENG - KUNST FOR SMÅ BARN 0-3 år

Klangfuglprosjekt støttet av Norsk Kulturråd 2005. 2012- 2010 Vandreutstilling - Barnehager DKS, /Møre og Romsdal.  2007 KUBE Kunstmuseum, Ålesund /separatutstilling. 2007 Trondheim Kunstmuseum, Pilotgalleriet /separatutstilling

 

2012-1999 SYNG FOR MEG HAV,

2012-2010 Kabaretforestilling , tverrfaglig prosjekt saman med fire musikere

2001 Kristiansund Kunstfore ning,  

2004 -1999 Kulturnisteprosjekt Møre og Romsdal

2000 Trondheim Kunstforening,  

2001 Aukra Kunstlag, Aukra

1999 Jazzfestivalutstiller KMR Molde.

1999 Norske Grafikere, Oslo

2001 Samlingen donert til Fræna Kommune

1999 Galleri H.A.V. Hustad

 

 

JURYERTE /  INVITERTE /kollektive utstillinger

2014

SOMMERUTSTILLING / tre kunstnere / Kristiansund Kunstforening

2013

VÅRUTSTILLING, KMR Plassen, Molde

2012

STIPENDUTSTILLING, Møre og Romsdal Fylkeskunstnarstipend/ KUBE

2012

Transformatorium, KMR (Metamorfose)

2006

Konvergenter, KMR, Molde

92 / 93 / 94 / 04

Den nordnorske kunstutstilling (Nordnorsken).

1993 / 94 / 97

Nordnorsk Samtidskunstutstilling

1990 /92

Statens kunstutstilling, (Høstutstillingen).

1992

Nye medlemmer, Norske Grafikere, Oslo

 

 

 

 

 

 

offentlige utsmykkinger OG INNKJØP

2012 HUSTAD FENGSEL, nye rusavdeling, utsmykking

2012 EDØY, ny gassferge MRF, innkjøp.  2011 Romsdalsfjord, ny gassferge, MRF, innkjøp. 2008 Havstein syke og aldersboliger, Trondheim.Avdeling for demente med hørsels og synshemminger. Bolig for yngre funksjonsfriske med hørsels og synshemminger. Deler av utsmykkingen er utviklet i tett samarbeid med beboere og brukere.2004Råkhaugen syke og aldersboliger, Molde. 2002 Nye mammografi og røntgenavdelingen, Molde sykehus, utsmykking. 2000Glitra, MRFs gassferge.1999Løykja barneskule, Grøa, Sunndal kommune, utsmykking.1999Aukra Rådhus, Aukra 1997 Universitetet i Tromsø. 1997 Norsk Kulturråd. 1994Andøy vg. skole/ kantine. 1994 - 93 Nordnorsk Kunstmuseum. 1993 Nordland Fylkeskommune

.

 

 

offentlige stipend og prosjektstøtte

2012

 

 

Møre og Romsdal fylke KUNSTNARSTIPEND

2007

 

 

Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd

2005

 

KRYPEHUS, Klangfugl. Norsk Kulturråd

2002

1997

1992

Norske Grafikeres Fond.

2001

 

Statens Kunstnerstipend, material.

2000

 

Kulturstipend, Fræna Kommune.

1998

 

Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd.

1994

 

Vederlagfondets stipend.

1992

 

Utstyrsstøtte, Norsk Kulturfond.

1993

 

Debutantstøtte, Norsk Kulturfond.

1993

 

Statens Kunstnerstipend, etablering

 

 

oppnevnt kunstnerisk konsulent RSU

2009

2007

Knausen psykiatriske senter for barn og unge, Molde

2002

2001

IRMA Nasjonalt minnemonument, Averøy kommune.

2000

1999

Tredal skole, Sunndal kommune

1999

1998

Ålvundeid skole, Sunndal kommune.

1997

1995

Styremedlem utsmykningsfondet i Sunndal Kommune

 

 

annen fagrelatert VIRKSOMHET, I utdrag

2010 TEKSTIKUNST kjenn din Bjørnson. BJØRNSONFESTIVALEN

Digitalt samarbeidsprosjekt med forfatter Marte Huke, Bekkevoll Ungdomsskole, KMR og Bjørnsonfestivalen. Ansvarlig for ide, prosjekt og gjennomføring Sissel Stangenes. 2009 TEKSTIKUNST kjenn din Bjørnson. BJØRNSONFESTIVALEN. Digitalt prosjekt, samarbeid med elever og lærere ulike skoler i Nesset Kommune

2007 EG ER EIT HUS /  workshop Hustad Fengsel, lukket avd.

 

 

 

KUNSTFAGLIG UNDERVISNING

2006 Hustad Fengsel åpen og lukket avdeling / Romsdal Videregående Skole. 2003 - 99 Romsdal Videregående Skole. 2000 -99 Molde Videregående Skole.1999 -97 Ålesund Kunstskole. Ålesund.1997 -95 Nordmøre Folkehøgskole, Surnadal

 

 

kunstfaglig undervisning fra eget verksted1998-2004

1998-2004, Syv praktikanter har i ulike perioder fra 1998 – 2004 fått undervisning på mitt grafikkverksted og GALLERI H.A.V.1999-2004 Fræna Musikk og Kulturskole, ansvarlig for fagplan og undervisning visuell kunstlinje for bar

 

KUNSTFORMIDLING EGNE PROSJEKT / DKS Møre og Romsdal

2014- 2015 Eg er eit hus /DKS . 2013 Høyre farge sjå ein lyd.  2012 Eg er eit hus Kulturlaug. 2012 – 2010 Krypehus. 2010-2009 Kjenn din Bjørnson

 

 

KUNSTFORMIDLING DKS / NASJONALMUSEET

2009-201 Oslo by night, Møre og Romsdal.   2008 - 2009 Våre Hellige Rom Møre og Romsdal.   Kulturskatten Telemark, og Turneorganisasjonen Hedmark. 2006 - 2007Smykke seg, Møre og Romsdal /  

 

studiereiser

2014 ROMA III / 2012 ROMA II / 2010 Roma I – I Bjørnsons Roma , foreleser Edvard Hoem. 2009 Nord Irland. 2006 Moskva / Transibirske Jernbane / Rundreise i Kina . 2001 København / Praha / Bratislava/ Wien. 1997 Stockholm. 1996 Helsingfors.1990 Nederland.1989 Moskva / Leningrad.1988 New York.

1987 Jugoslavia.

 

2014– 1992 TILLITSVERV NBK .

Har innehatt en rekke tillitsverv lokalt, regionalt og sentralt i NBK

 

 

 

 

TILLEGG TIL CV / PRESSEMELDING FRA MØRE OG ROMSDAL FYLKE 

Fire tildelt kunstnarstipend for 2011

Fire kunstnarar i fylket er tildelt kunstnarstipend for 2011, det vedtok det nye kultur- og folkehelseuvalet i går. Det er fjerde året Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til kunstnarstipend, og ramma for tildeling no i 2011 var 300 000 kroner.

HUSTAVLE/ SISSEL STANGENES 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved utløp av søknadsfristen i september var det 28 søkjarar til kunstnarstipend. Søknadane var fordelt med 20 søkjarar innan visuell kunst, to innan dans, fire innan musikk, ein innan litteratur og ein innan samspel mellom dikt/musikk.

 

Generell vurdering av søknadene har vore gjort med bakgrunn i vedtekne statuttar for ordninga. Spesielt er det lagt til grunn følgjande kriterium:

 

Høg kunstnarisk kvalitet på og klare mål for arbeidet søkjarane vil gjennomføre i stipendperioden

·         Nyskapande og utviklande prosjekt for kunstnaren sjølv og for det kunstfaglege miljøet i fylket

·         Gode faglege grunngjevingar for korleis stipendet skal nyttast samt prioritering av søknader som skildrar arbeid innanfor notida sitt kunstfelt

·         Butid og verke i fylket

·          

Følgjande søkjarar er tildelt stipend i kultur- og folkehelseutvalet 02.11.2011:

·         Marit H. Akslen - tekstilkunst - Sykkylven - 100 000,-

·         Toril Redalen - samtidskeramikk- Surnadal - 80 000,-

·         Sissel Stangenes - maleri - Fræna - 60 000,-

·         Øystein Orten - romanprosjekt - Hareid - 60 000,-

 

 

PROSJEKT

JAZZFESTIVALUTSTILLINGEN 1999 Syng for meg hav  

har vært vist på flere store gallerier i Norge.

Prosjektet har vandret gjennom Kulturnista, Møre og Romsdal 1999 – 2005.

EXILE I, II og III.  

FESTSPELUTSTILLING DEI NYNORSKE FESTSPELA 2004

HOVEDUTSTILLING PILEGRIMSDAGER PÅ HJERKINN 2005 - 2007

Prosjektet startet i 2000, og var i nært samarbeid med den kurdisk/iranske poeten Rafik Sabir, som lever i eksil i Sverige. Rafik Sabir var representert ved Bjørnsonfestivalen 1999.

Krypehus med lydbasseng 2007, kunst for små barn 0-3 år. Et KLANGFUGLPROSJEKT støttet av Norsk Kulturråd, taktil og visuell kunst i 3D form.

Jeg vet en deilig have 2007 Taktil og visuell offentlig utsmykking Havstein SykehjemTrondheim for aldersdemente med syns og hørselshemminger, samt en tilliggende

bolig for yngre mennesker med syns - og hørselshemminger.

Eg er eit hus 2007 Kunstprosjekt under utvikling. Gjennomført første gang ved Hustad Fengsel, Fræna Kommune med 8 innsatte på lukket avdeling. Prosjektet er knyttet til dikt av Øystein Hauge og visuelt utrykk maling på lerret.

TEKSTIKUNST kjenn din Bjørnson

 

Dette er et prosjekt som verbalt og visuelt blir til, når barn og unge, forankret i sin tid og i sin kunnskap, lærer å kjenne sin Bjørnson. Prosjektet handler om å bryte med det kjente og forventede,

Dette er møter mellom Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, unge elever, og kunstnere i ulike klasserom. Med en felles problemstilling - hvem var du Bjørnstjerne, den gang du levde, og hva var det du ønsket å fortelle - gjennom dine tekster og ditt engasjement? Hva er det du ønsker at vi skal høre, se og forstå? Hva vil du med oss - i dag?  Er vi, og vår samtid, noe for deg? Har dagens barn og unge noe å fortelle til deg? Er det viktig å ha mot til å egne meninger? Og å si sine meninger?

 

Kjenn din Bjørnson er et prosjekt der barn og unge bruker det digitale verktøy i sin skaping av et visuelt utrykk hvor form, design og kommunikasjon vektlegges, og som presenteres gjennom enkle animasjoner og monumentale arbeider relatert til vegg. Elevene skal arbeide med eksperimentell ordleik og skriftbilder visualisert gjennom verktøyet egendefinert powerpoint som er en form for enkel animasjon. Digitale verktøy er populære arbeidsredskap som de fleste elever kan litt om, og behersker.


Forløperen til Kjenn din Bjørnson var pilotprosjektet TEKST I KUNST, vart gjennomført under Bjørnsonfestivalen 2009 i samarbeid mellom billedkunstner Sissel Stangenes. Kunstnersenteret, Bjørnsonfestivalen, Nesset Kommune, og

tre barneskoler i Nesset,

 

27 elever/ 5. klasse fra Eresfjord, Eikesdal og Vistdal skoler møtte på Eresfjord skole til kunstverksted, og prosjektet gikk over to hele skoledager, med data som arbeids-redskap. Prosjektet tok utgangspunkt i vår nasjonalsang Ja vi elsker dette landet, og hensikten var å få kartlagt barn og unges forståelse av innhold og mening i teksten. Særlig gjaldt dette barn og unge med ulik etnisk bakgrunn.