siden er under redigering

 

 

 

 

PROSJEKT

JAZZFESTIVALUTSTILLINGEN 1999 Syng for meg hav  

har vært vist på flere store gallerier i Norge.

Prosjektet har vandret gjennom Kulturnista, Møre og Romsdal 1999 – 2005.

EXILE I, II og III.  

FESTSPELUTSTILLING DEI NYNORSKE FESTSPELA 2004

HOVEDUTSTILLING PILEGRIMSDAGER PÅ HJERKINN 2005 - 2007

Prosjektet startet i 2000, og var i nært samarbeid med den kurdisk/iranske poeten Rafik Sabir, som lever i eksil i Sverige. Rafik Sabir var representert ved Bjørnsonfestivalen 1999.

Krypehus med lydbasseng 2007, kunst for små barn 0-3 år. Et KLANGFUGLPROSJEKT støttet av Norsk Kulturråd, taktil og visuell kunst i 3D form.

Jeg vet en deilig have 2007 Taktil og visuell offentlig utsmykking Havstein SykehjemTrondheim for aldersdemente med syns og hørselshemminger, samt en tilliggende

bolig for yngre mennesker med syns - og hørselshemminger.

Eg er eit hus 2007 Kunstprosjekt under utvikling. Gjennomført første gang ved Hustad Fengsel, Fræna Kommune med 8 innsatte på lukket avdeling. Prosjektet er knyttet til dikt av Øystein Hauge og visuelt utrykk maling på lerret.

TEKSTIKUNST kjenn din Bjørnson

 

Dette er et prosjekt som verbalt og visuelt blir til, når barn og unge, forankret i sin tid og i sin kunnskap, lærer å kjenne sin Bjørnson. Prosjektet handler om å bryte med det kjente og forventede,

Dette er møter mellom Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, unge elever, og kunstnere i ulike klasserom. Med en felles problemstilling - hvem var du Bjørnstjerne, den gang du levde, og hva var det du ønsket å fortelle - gjennom dine tekster og ditt engasjement? Hva er det du ønsker at vi skal høre, se og forstå? Hva vil du med oss - i dag?  Er vi, og vår samtid, noe for deg? Har dagens barn og unge noe å fortelle til deg? Er det viktig å ha mot til å egne meninger? Og å si sine meninger?

 

Kjenn din Bjørnson er et prosjekt der barn og unge bruker det digitale verktøy i sin skaping av et visuelt utrykk hvor form, design og kommunikasjon vektlegges, og som presenteres gjennom enkle animasjoner og monumentale arbeider relatert til vegg. Elevene skal arbeide med eksperimentell ordleik og skriftbilder visualisert gjennom verktøyet egendefinert powerpoint som er en form for enkel animasjon. Digitale verktøy er populære arbeidsredskap som de fleste elever kan litt om, og behersker.


 

Forløperen til Kjenn din Bjørnson var pilotprosjektet TEKST I KUNST, vart gjennomført under Bjørnsonfestivalen 2009 i samarbeid mellom billedkunstner Sissel Stangenes. Kunstnersenteret, Bjørnsonfestivalen, Nesset Kommune, og

tre barneskoler i Nesset,

 

27 elever/ 5. klasse fra Eresfjord, Eikesdal og Vistdal skoler møtte på Eresfjord skole til kunstverksted, og prosjektet gikk over to hele skoledager, med data som arbeids-redskap. Prosjektet tok utgangspunkt i vår nasjonalsang Ja vi elsker dette landet, og hensikten var å få kartlagt barn og unges forståelse av innhold og mening i teksten. Særlig gjaldt dette barn og unge med ulik etnisk bakgrunn.