FØR EG STÅR OPP

takk til sola
som skin av natta
ljoset blandar farger
gult, raudt, blått
tusentals fargesirklar
kyssar himmelbogen
eg står opp
går ut av natta
inn i ljoset
for å plukke farger

tekst / Sissel Stangenes /2013